Микрофилмови услуги – микрофилмиране

 

 

Екипът на Архивиращ център БДИАС предлага:

Микрофилмиране на документи върху 16мм микрофилм; документи и банкови спесимени върху микрофишове; чертежи, карти и кадастрални планове върху 35мм микрофилм; подвързани документи, вестници и книги върху 35мм микрофилм; документи поставени в “джакетс”; чертежи, карти и кадастрални планове върху апертурни карти

Размножаване (копиране) на микрофилмови ленти, микрофишове и апертурни карти

Сканиране на микрофилми

Плотиране на чертежи, карти и планове от компютъра върху апертурни карти

Принтиране (разпечатване) на докумети от микрофилмов носител върху хартия

Документи върху 16мм микрофилм

Писнало ли Ви е да се ровите из прашни раздърпани папки? Страхувате ли се да не се разпаднат в ръцете Ви? Вашият архив заема голямо пространство, а трябва да го съхраните за дълъг период от време? Вие имате нужда от микрофилмиране! Микрофилмирането на документи Ви гарантира надеждно запазване на информацията за повече от 100 години; 97% намаляване пространството за съхранение на архива и възможност за бързо принтиране върху хартия. Микрофилмовата технология е най-стабилният и сигурен архивен носител познат на човечеството. Ако правилно съхранявате микрофилмите, е възможно те да просъществуват в продължение дори на 500 години. Този вариант за съхранение на документи е възможно най-евтин, защото архив на микрофилми не заема пространство, а се запазва за много по-дълго от хартията и в много по-добро състояние от документите на хартия. Основно предимството на микрофилмите пред електронните носители за съхранение на документи е, че материалите не претърпяват фундаментални технически трансформации и 100 години, когато едва ли ще има устройства за четене на CD или DVD, цялата информация, записана на  микрофилми ще бъде четима дори и с лупа.

Документи и спесимени върху микрофишове

Не желаете да ровите в прашни и разпокъсани папки? Трябва да съхраните архива през следващите 50 или 100 години, но искате и лесно да правите справки с документите? Ние ще архивираме Вашите документи на микрофишове! По този начин информацията ще се запази дълго време; търсените документи ще се намират много по-бързо от тези архивирани на микрофилмова ролка, защото името на микрофиша се чете с просто око; пространството, заемано от архива ще се намали с 97%; ще имате възможност за разпечатване върху хартия, както и за лесно и евтино разпространение.

Микрофишовете се прилагат най-добре при смислово подредени документи.

Поставяне на микрофилми в “джакетс”

“Джакетс” са “джобчета”, в които се поставят микрофилмови ленти като “джакетс” имат размерите на микрофиши и специално място, където да се постави заглавието, което се вижда с просто око, както при микрофишите. Тук са комбинирани плюсовете на микрофиша и ролфилма, а именно: гарантиран срок на годност между 100 и 500 години и лесно търсене благодарение на индексиране. Същевременно можете да изваждате и добавяте документи и по този начин да актуализиране архива то микрофилмирани документи.

Чертежи, карти и кадастрални планове върху 35мм микрофилм

Вашият архив от чертежи и карти заема голямо пространство, а трябва да го запазите задълго? Имате нужда от микрофилмиране, защото то Ви гарантира надеждно запазване на информацията за дълъг период от време, до 97% намаляване пространството за съхранение на архива и възможност за бързо принтиране върху хартия, когато Ви е необходимо да правите справки с документите.

Чертежи, карти и кадастрални планове върху апертурни карти

Апретурните карти са перфокарти с кадър от 35мм ролфилм. Използват се за архивиране на документи с голям формат като чертежи, карти, архитектурни планове и т.н. Върху картата се поставят индекси и по този начин се използват предимствата на микрофилмовите носители и същевременно информацията да се намира лесно и бързо.

Ние можем да сканираме апретурните карти бързо, качествено и на добра цена.

Сканиране на микрофилмови ленти и апертурни карти

Разполагате с микрофилми или апертурни карти? Искате да намирате информацията незабавно или да правите промени? Екипът на Архивиращ център БДИАС ще ги сканира и индексира за Вас. Така от информацията ще Ви делят няколко кликвания с мишката. Ще имате възможност за актуализиране и пренос на данните по Internet и локалната мрежа. Цената на услугата е много изгодна, а качеството на изображенията сканирани от апертурни карти е по-добро от това на сканирани документи от хартия;

Размножаване на микрофилми, микрофишове и апертурни карти

Нуждаете се от микрофилмови копия! Ако искате да размножите оригиналите, за да може много хора да ги използват едновременно или трябва да изпратите копия на Ваши филиали или контрагенти, можете да го направите чрез Архивиращ център БДИАС. Микрофилмовите копия са Вашата гаранция при пожар, наводнение и други бедствия, когато ги съхраняване на място, различно от мястото на съхранение на хартиените документи.

Плотиране на чертежи и планове от компютъра върху апертурни карти

Когато имате чертежи в компютъра и искате да ги архивирате за дълго, Архивиращ център БДИАС ще извърши плотиране на чертежите Ви върху апературни карти.

Принтиране на информацията от микрофилмов носител върху хартия

Ако имате микрофишове, микрофилми или апаратурни карти и искате да направите хартиени копия на микрофилмите, екипът на Архивиращ център БДИАС ще принтира за Вас желаните микрофилми върху хартия.

 

Моля не се колебайте да ни потърсите, за да получите експертни отговори на Вашите въпроси. Телефоните за връзка са: 875 90 92, 875 90 93, 0888 49 58 71.