Унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение –

бракуване на документи,

шредиране (нарязване на документи),

претопяване на документи

 

 

БДИАС предлага цялостно организиране на документи във Вашия архив и унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение – бракуване на документи, шредиране (нарязване на документи), претопяване на документи и т.н. Ние изготвяме актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение.

Предимства, които Ви осигурява услугата е спазване на изискванията на Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции, консултации относно законовите изисквания в Република България и освобождаване на пространство в архива.

Всяка организация генерира документи и архива заема все по-голямо пространство. Решението е едно: Позволете на Архивиращ център БДИАС да въведе ред в хаоса на Вашите документи и да унищожи ненужните документи с изтекъл срок на съхранение.

Преди да се извърши унищожаване на документите в архива е необходимо да се организира експертиза по ценността на документите. Учрежденията и организациите с държавно или общинско участие задължително правят експертиза по ценността на документите в архива. Екипът на БДИАС има готовност да Ви сътрудничи при извършването на експертиза по ценността на документите в архива като се съобрази със спецификите на Вашата организация. Екипът на БДИАС има готовност да Ви сътрудничи при подготовката за предаване на ценни документи в държавния архив.

Изготвяне на актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

Екипът на Архивиращ център БДИАС ще Ви помогне при Изготвяне на актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение.

 

Моля не се колебайте да ни потърсите, за да получите експертни отговори на Вашите въпроси. Телефоните за връзка са: 875 90 92, 875 90 93, 0888 49 58 71.