Система за електронно архивиране и управление на документи BDIAS DMS

 

Системата за електронно архивиране и управление на документи BDIAS DMSBDIAS Document Management System е компютърна система (софтуер, програма), която се изполва за проследяване на електроннои документи и/или изображения на хартиени документи. Тя включва електронно управление на документи и процеси, сканиране на изображения, workflow система и система за управление на записите.

Основната задача на Системата за електронно архивиране и управление на документи BDIAS DMS е да сканира, индексира и управлява документите в организацията с цел оптимизиране на процесите, спестяване на време, увеличаване на ефективността на служителите и създаване на централизиран архив.

 

 Ако желаете да получите повече информация за софтуерните продукти в областта на сканиране, електронно архивиране, управление на документи и процеси, предлагани от Архивиращ център БДИАС, моля не се колебайте да ни потърсите на тел. 02 / 875 90 92 и 02 / 875 90 93.