Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - за компанията

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - услуги

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - софтуер

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - клиенти

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - новини

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - въпроси

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - закони

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - контакти

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - контакти

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  

Новини в работата на БДИАС – сканиране и индексиране на документи, електронно и физическо архивиране на документи, дигитализиране на архиви

 

2010

 

БДИАС изпълни проект по сканиране, индексиране и въвеждане на фирмените дела в търговския регистър на Република България. Проектът стартира през 2008г. и включва сканиране на фирмените дела на фирмите в 27 Окръжни съдилища и 1 градски съд. Извършването на Сканиране и електронноо архивиране на документи беше направено на място в съдилищата с персонал на Архивиращ център БДИАС.

 

БДИАС извърши организиране на архив, изготвяне на номенклатура, сканиране и електронно архивиране на документи от архива на IGM Industries.

 

Екипът на Архивиращ център БДИАС отпразнува 10 години от преместването на БДИАС в сградата на бул. “Андрей Ляпчев” 1. На празника беше направена презентация на услугите на архивиращ център БДИАС, а именно:

-   Съхранение на документи в наши архивохранилища

-   Сканиране на документи, чертежи, книги, до А0+

-   Изграждане на електронен архив

-   Индексиране на документи – Въвеждане на информация в бази данни, набор на текст

-   Софтуер за деловодство и архив, система за документооборот, софтуерна деловодна система

-   Система за електронно архивиране и управление на документи

-   Система за управление на процесите в компанията

-   Оптично разпознаване на символите (OCR)

-   Подреждане и организиране на хартиени архиви

-   Организиране на документооборота (вкл. хартиен и електронен)

-   Разработване на номенклатури на делата

-   Експертиза на ценността на документите

-   Подвързване на документи – твърди и меки корици, ламиниране и др.

-   Унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение, бракуване, шредиране, претопяване

-   Консултации относно законовите изисквания в за архивите в Република България

-   Архивна обработка на документи при ликвидация на фирма

-   Микрофилмиране и други.

На презентацията присъстваха над 160 души, представители на частни компании и държавни организации и имаха възможност нагледно на оценят качеството на извършваните услуги, както и да се запознаят с предимствата на сканиране, електронно архивиране и физическо архивиране на документи.

 

2009

 

Специалисти по сканиране, електронно архивиране и физическо архивиране на документи, от Архивиращ център БДИАС, взеха участие в представянето на фирми за архивиране на документи в Document Management Service Provider Executive Forum, Exclusively for Service Bureaus, Resellers, and Integrators in Document Imaging / Conversion / Preservation, състоял се в САЩ. Те получиха информация относно новостите в архивиране на документи в световен мащаб и относно новите възможности на различни видове системи за управление на документи и процеси.

 

Служителите на Архивиращ център БДИАС, разположени в 27 града в България, се събраха, за да отпразнуват годишнината на БДИАС. На нея, традиционно се демонстрираха новостите в предлаганите услуги в областта на архивиране на документи и традиционните сканиране и електронно архивиране на документи и съхранение на документи в наши архивни помещения.

 

2008

 

Екипът на Архивиращ център БДИАС спечели търг за сканиране и индексиране на фирмените дела в търговския регистър на Република България. Сканирането и индексирането на документи ще се извършва в помещенията на съдилищата в 27 града в Република България.

 

2007

 

Архивиращ център БДИАС представи новите си продукти в областта на сканиране, дигитализиране, индексиране и електронно архивиране на документи на презентация състояла се в Гранд Хотел София. На презентацията пресъстваха представители на държавната администрация и частни компании, които са заинтересовани от организиране на архиви, подреждане на архиви, класифициране на документи, разработване на номенклатура на документите в архива, съхранение на документи, информационна система за управление на документи и процеси, система за деловодство и архив, софтуер за документооборот и други.

 

2006

Екипът на Архивиращ център БДИАС реализира проект по сканиране и дигитализиране на книги и периодичен печат за консорциум от библиотеки. Работата се извърши в градовете София, Варна и Велико Търново и обхвана дигитализация както на книги с формат до А4, така и сканиране и дигитализиране на вестници и списания с размери до А2 формат. БДИАС успешно приключи и внедри проекта “Дигитални библиотечни фондове от български периодични издания”. Сканирахме и подготвихме електронен архив от български периодични издания в: Столична библиотека, Библиотеката на Нов Български Университет, Библиотеката на Техническия Университет, Регионална библиотека "П. Р. Славейков" във Велико Търново и Регионална библиотека "Пенчо Славейков" във Варна.

БДИАС продължава архивирането на документите в Агенцията по Лекарства. Първият етап на проекта бе внедрен успешно и положителните отзиви от удобството на използваната система не закъсняха. Сега продължаваме да въвеждаме новопостъпващата информация.

БДИАС успешно и предсрочно приключи 1-годишния проект “Сканиране на нотариалните актове” в 10 Служби по Вписвания в страната. Проектът е част от мащабния проект “Кадастър и имотна регистрация”, финансиран от Световната банка.

 2005

БДИАС завърши електронното архивиране на ведомостите за заплати на “Промишлено Строителство – Холдинг” АД. Извършената от ХОСИ – БДИАС работа даде възможност за улесняване на гражданите при издаване на удостоверения за пенсиониране.

След като БДИАС внедри системата за бързо и лесно намиране на документите в “Български пощи” ЕАД – СММТ и служителите на Централно Управление на “Български пощи” ЕАД се убедиха в ефективността й, ХОСИ – БДИАС разработи за тях деловодна програма. Изцяло се съобразихме с изискванията на Централно Управление и софтуерът бе разработен по начин, който да бъде възможно най-удобен и лесен за използване. Допълнително бяха сканирани и електронно архивирани документите от архива за последната година.

БДИАС разработи система за бързо и лесно намиране на документите в “Български пощи” ЕАД – СММТ и сканира натрупаните до момента архиви. Служителите на СММТ бяха обучени да работят с програмата и работата им бе улеснена значително.

БДИАС завърши електронното архивиране на ведомостите за заплати на фирма “Монтажи” ЕАД. Проектът бе реализиран в изключително кратки срокове и ръководството на фирмата изрази благодарността си за отлично свършената работа.

За пореден път ХОСИ – БДИАС сканира и архивира новопостъпилите документи в архива на Министерство на Здравеопазването. Софтуерът за бързо и лесно намиране на документите, разработен от нас по предишен проект, бе актуализиран и модернизиран безплатно.

 

2004

БДИАС извърши сканиране и електронно архивиране на новопостъпилите документи в архива на Министерство на Здравеопазването. Новостите в софтуерното приложение бяха внедрени безплатно.

2003

БДИАС разработи нова версия на софтуер БДИАС Електронен Архив. При проявен интерес може да бъде направена демонстрация от наш представител.

БДИАС взе участие в Изложението на Българо-Холандските Компании и Югоизточно-Европейския Икономически Форум, които се проведоха в НДК. Събитието бе организирано от Посолството на Кралство Холандия и Българския Икономически Форум

Специалисти на Van Buuren посетиха БДИАС по време на изпълнение на проекта Сканиране на Нотариални Актове за Службите по Вписвания към Районните Съдилища в градовете Самоков, Асеновград и Балчик. Съветите на холандските специалисти спомогнаха за по-бързото и качествено изпълнение на възложената работа.

БДИАС реализира проект “Сканиране на Нотариални Актове за Службите по Вписвания към Районните Съдилища в градовете Самоков, Асеновград и Балчик”, финансиран от Световната Банка. Работата бе извършена в помещенията на Районните Съдилища.

БДИАС стана член на Българо-Холандския Бизнес Клуб.

Новопостъпилите членове в екипа на БДИАС преминаха курс на обучение в холандското бюро за архивиране Van Buuren. Служителите се научиха на тънкостите при реализиране на процесите, включени в разработване на електронен и микрофилмов архив. Специално внимание бе отделено на процедурите по контрол на качеството.

Приключи сканиране на ведомости за заплати на Министерство на Икономиката. Софтуерът за бърз и лесен достъп до тях бе предоставен безплатно и служителите на Министерството бяха обучени да работят с него.

2002

Извършихме електронно архивиране на всички документи в архива на ИЯИЯЕ. Внедрихме деловодна система за сканиране и бъдещо ежедневно въвеждане на новопостъпващите документи в деловодството на института.

Деница Цветанова, мениджър на БДИАС, получи сертификат CDIA+ Certified Professional /Certified Document Information Architech/, най-голямото признание в областта на Електронното Архивиране на Документи. За първи път специалист от Източна Европа получи такъв сертификат. Служители на БДИАС успешно завършиха курс “Решения за управление на потока от документи”, проведен в САЩ.

 Мениджърите на БДИАС успешно завършиха 6-седмичен Динамичен Курс за Мениджъри, организиран от Холандското правителство и Холандската Асоциация на Работодателите, проведен в Хага.

 

БДИАС взе участие в изложението Keep in touch with the Dutch, организирано от Посолството на Кралство Холандия. Мероприятието се проведе в хотел “Шератон” и интересът към дейността на фирмата бе много голям.

 

2001

Архивиращ център БДИАС отпразнува преместването си в новата сграда на бул. “Андрей Ляпчев” 1 като го съчета с 5тия си рожден ден с парти, на което присъстваха представители на холандски и американски бюра за архивиране. Официални гости на събитието бяха официалните лица на Посолството на Кралство Холандия и на Народното Събрание на Република България.

2000

БДИАС се мести в нова сграда. Преместването на БДИАС беше чакано от целия екип в продължение на половин година и най-накрая е реалност. След като цялата техника беше инсталирана и пусната в употреба в новата сграда на бул. “Андрей Ляпчев” 1, екипът на БДИАС се увеличи и е в очакване на церемонията по отпразнуване на преместването и презентирането на услугите по сканиране на документи, електронно архивиране и физическо архивиране на документи, чертежи, карти и други носители на архивна информация.

Екипът на БДИАС премина едномесечно обучение в Холандия в специализиран център за архивиране на документи. Там служителите ни научиха новостите в технологията за сканиране и електронно архивиране на документи както и в сканирането на микрофилми.

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - сканиране на документи
Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - сканиране на документи
Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - сканиране на документи
Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - сканиране на документи
Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - сканиране на документи