Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - за компанията

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - услуги

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - софтуер

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - клиенти

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - новини

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - въпроси

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - закони

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - контакти

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - контакти

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Закони и други нормативни актове,

свързани с архивиране на документи

 

 1. Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции

 2. Наредба за реда за използване на документите от Националния архивен фонд

 3. Закон за Националния архивен фонд

 4. Инструкция № 5 от 30 юни 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник

 5. Закон за Държавния архивен фонд

 

Консултации относно законовите изисквания в Република България

Нашите експерти могат да Ви помогнат за организацията и управлението и периода на съхранение на документите Ви при спазване на  законовите изисквания в Република България.

 

Моля не се колебайте да ни потърсите, за да получите експертни отговори на Вашите въпроси. Телефоните за връзка са: gsm 0888 495871 ; тел. 02/8759092 , 02/8759093

 

Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - сканиране на документи
Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - сканиране на документи
Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - сканиране на документи
Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - сканиране на документи
Български Документално Информационно Архивиращ Сервиз - сканиране на документи